συνέντευξη τύπου ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ, 5-5-2011