Λεπτομέρειες για Σύλλογος Διδιασκόντων ΣΘΕ ΕΚΠΑ: Σχετικά με το πάγωμα του μισθού στην προηγούμενη βαθμίδα των μελών ΔΕΠ που εξελίσσονται και σχετικά με την απαλοιφή του χρονοεπιδόματος δεκαετιών όσων μετατάσσονται/εκλέγονται/μετακαλούνται από άλλα ΑΕΙ

ΙδιότηταΤιμή
Όνομα:Σύλλογος Διδιασκόντων ΣΘΕ ΕΚΠΑ: Σχετικά με το πάγωμα του μισθού στην προηγούμενη βαθμίδα των μελών ΔΕΠ που εξελίσσονται και σχετικά με την απαλοιφή του χρονοεπιδόματος δεκαετιών όσων μετατάσσονται/εκλέγονται/μετακαλούνται από άλλα ΑΕΙ
Όνομα Αρχείου:Για το πάγωμα των μισθών μετά προαγωγή.pdf
Μέγεθος Αρχείου: 459.35 kB
Τύπο Αρχείου:pdf (Τύπος ΜΙΜΕ: application/pdf)
Υποβλήθηκε στις: 01.04.2017 01:30
Διατήρηση από:admin
Θεάσεις:5318 Θεάσεις