Λεπτομέρειες για Ανακοίνωση των Πανεπιστημιακών Δασκάλων ΕΜΠ για το σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», 12-01-2020

ΙδιότηταΤιμή
Όνομα:Ανακοίνωση των Πανεπιστημιακών Δασκάλων ΕΜΠ για το σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», 12-01-2020
Όνομα Αρχείου:Nomosxedio_ΕΤΗΑΕΕ_12-1-2020.pdf
Μέγεθος Αρχείου: 596.19 kB
Τύπο Αρχείου:pdf (Τύπος ΜΙΜΕ: application/pdf)
Υποβλήθηκε στις: 14.01.2020 12:46
Διατήρηση από:admin
Θεάσεις:4228 Θεάσεις